จอกว้าง vs จอจตุรัส

posted on 13 Mar 2017 21:21 by plasalmon in General

เพราะความเคยชินกับจอแบบจตุรัสตั้งแต่สมัยจอแบบ crt เลยคิดว่าจอกว้างมันดีกวา่ยังไง

ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยน crt > led ยังซื้อจอแบบจตุรัสอยู่เลย

แต่ล่าสุดมาใช้จอกว้างไปแล้ว คิดไปคิดมาจอกว้างน่าจะสะดวกกว่าหลายๆ อย่าง เพราะโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมแถมอุปกรณ์มันอยู่ซ้ายกับขวา

แบบ PTS พอจัดการพื้นที่จะได้จดทำงานเป็นจตุรัสหรือใกล้เคียง ส่วนจอจตุรัสดูเหมือนจะมีส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เยอะกว่าแฮะ

เสียดายบางอย่างโดยเฉพาะจอฉายโปรเจคเตอร์ยังเป็นจตุรัสอยู่ถึงจะทำงานได้เต็มที่เลยต้องทำ PPT แบบ 4:3 แทนที่จะได้ทำ 16:9

Comment

Comment:

Tweet